Nové logo i název
01.06. 2022 v 11:00

Vážení přátelé, příznivci. Společnost XTV připravuje internetové hudebně publicistické rádio.

Nakonec byl vybrán název RADIO XAVER.

Vzhledem k tomu, jakým vývojem mediální trh prochází, rozhodli jsme se pro co nejabstraktnější typ loga, které bude k rádiu odkazovat. Jedná se o i nejflexibilnější použití loga, je totiž možné používat samostatně symbol, samostatně název nebo kombinaci obojího, v závislosti na platformě, médiu, či zamýšleném cíli.